Villkor

VILLKOR

Denna sida (tillsammans med de dokument som den hänvisar till) beskriver villkoren för vilka vi ger dig tillgång till och användning av vår webbplats www.teagardenshop.se och villkoren för vilka vi levererar någon av de produkter som listas på www.teagardenshop.se till dig. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du fortsätter att använda vår webbplats eller beställer produkter från vår webbplats. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Villkoren påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

1 INFORMATION OM OSS

www.teagardenshop.se (“Vår webbplats”) drivs av Stockholm Tea & Garden (“vi”, “oss” eller “TeaGarden”). Vi är registrerade i Stockholm under företagsnummer 556825-5268 och med vårt säte på Dalagatan 36, 11324 Stockholm. Vår huvudsakliga handelsadress är Tea & Garden, Dalagatn 36, 11324, Vasastan, Stockholm.


2 ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

2.1 Genom att använda vår webbplats accepterar du att vara juridiskt bunden av dessa villkor, som ska träda i kraft omedelbart vid din första användning av vår webbplats. Om du inte samtycker till att vara lagligt bunden av alla följande villkor, gå inte till och / eller använd vår webbplats.

2.2 Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att publicera ändringar online. Läs dessa villkor regelbundet för att se till att du är medveten om alla ändringar som gjorts av TeaGarden. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har publicerats innebär att du samtycker till att vara juridiskt bunden av dessa villkor som uppdaterade och / eller ändrade.

2.3 Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, publicera, sända, sända, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda vår webbplatsinnehåll på något sätt (utom för din egen personliga, icke-kommersiella användning). Du samtycker inte till att anpassa, förändra eller skapa ett derivatverk från något innehåll på vår webbplats (förutom för din egen personliga, icke-kommersiella användning). All användning av innehållet på vår webbplats kräver skriftligt tillstånd från TeaGarden.

2.4 Du samtycker till att använda vår webbplats endast för lagliga ändamål i enlighet med dessa villkor och på ett sätt som inte kränker rättigheterna, begränsar eller hämmar någon annans användning och njutning av vår webbplats. Förbjudet beteende inkluderar trakasserande eller orsakande besvär eller besvär för någon person, överföring obscent eller stötande innehåll eller stör det normala flödet av dialog på vår webbplats.

2.5 Vår webbplatsinnehåll, inklusive information, namn, bilder, bilder, logotyper och ikoner angående eller relaterande TeaGarden och / eller dess produkter och tjänster (eller till tredje parts produkter och tjänster) tillhandahålls "AS IS" och på en "IS TILLGÄNGLIG "bas utan några framställningar eller någon form av garanti som gjorts (vare sig uttryckligen eller underförstått enligt lag) i den utsträckning som tillåts enligt lag, inklusive de underförstådda garantierna av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet .

2.6 Under inga omständigheter är TeaGarden ansvarig för någon av följande förluster eller skador (oavsett om sådana förluster är förutsedda, förutsebara, kända eller på annat sätt):

(a) förlust av data;
(b) inkomstförlust eller förväntade vinster;
(c) förlust av verksamhet;
(d) förlust av möjligheter;
(e) förlust av goodwill eller skada på rykte;
f) förluster som drabbats av tredje part. eller
(g) indirekta, följd-, särskilda eller exemplifierande skador som uppstår till följd av användningen av vår webbplats oavsett handlingsform.

2.7 Vi garanterar inte att funktioner som finns i vår webbplatsinnehåll kommer att vara oavbruten eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att vår webbplats eller servern som gör det tillgängligt är fria från virus eller buggar.

2.8 Namnen, bilder och logotyper som identifierar TeaGarden eller tredje parter och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, designrättigheter och varumärken för TeaGarden och / eller tredje parter. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som tillhandahåller implicit, estoppel eller på annat sätt licens eller rätt att använda något varumärke, patent, designrätt eller upphovsrätt för TeaGarden eller någon annan tredje part.

2.9 Länkar på vår webbplats kan leda till andra webbplatser. TeaGarden accepterar inget ansvar för innehållet, noggrannheten eller funktionen på sådana webbplatser och inte heller godkänner TeaGarden innehållet på sådana webbplatser.

3 HUR KONTRAKTET formas mellan dig och oss

3.1 Din beställning utgör ett erbjudande till oss att köpa en produkt. Alla beställningar är föremål för godkännande av oss, och vi kommer att bekräfta ett sådant godkännande till dig genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har accepterats (orderbekräftelse). Kontraktet mellan oss (”Kontrakt”) kommer endast att bildas när vi skickar orderbekräftelsen.

3.2 Avtalet gäller endast de produkter vars leverans vi har bekräftat i orderbekräftelsen. Vi kommer inte att vara skyldiga att leverera andra produkter som kan ha varit en del av din beställning förrän beställningen av sådana produkter har bekräftats i en separat orderbekräftelse.

4 AVBJUDANDE

4.1 Om du kontrakterar som konsument kan du avbryta din beställning inom 14 dagar efter det att produkterna levereras till dig av någon anledning. Observera att vi inte kan avbryta, återbetala eller byta ut produkterna som anges nedan om de inte är defekta eller inte som beskrivs (se avsnitt 5.5 och 5.6 för mer information om returnering av felaktiga varor).

Du kan avbryta under denna 14-dagars avkylningsperiod genom att:
skicka din avbokning till oss på info@teagardenshop.se


5 Effekt av avbokning och återbetalningspolicy

5.1 Om du avbokar din beställning i enlighet med dessa villkor kommer vi att ersätta dig alla betalningar som vi har fått från dig (inklusive, om tillämpligt, leveranskostnaderna förutom de extra kostnader som uppstår om du valde en annan leveransform än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss) för de returnerade produkterna.

5.2 Vi kan göra ett avdrag från återbetalningen för alla värdeförluster för levererade produkter, om förlusten är resultatet av onödig hantering. Onödig hantering är all hantering utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktionalitet (dvs vad du skulle göra i en butik för att inspektera produkterna före köp). För att undvika tvivel kommer vi inte att återbetala produkter som har öppnats eller manipulerats eller som har konsumerats helt eller delvis (såvida inte produkterna är defekta och en sådan defekt uppenbarades först vid produktens öppning). Det är ditt ansvar att se till att produkter returneras i lämplig förpackning, vi kommer att göra ett avdrag från återbetalningen av alla artiklar som returneras skadade om de inte är korrekt förpackade.

5.3 Observera att vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit produkterna tillbaka eller om du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vad som är tidigast. Vi kommer då att ersätta dig inom 14 dagar efter den tidigare av dessa två händelser med samma betalningsmedel som användes för den första transaktionen, såvida du inte har kommit överens om något annat.

5.4 Vi kan behöva avbryta en beställning innan produkterna levereras, på grund av en händelse utanför vår kontroll eller att lagret inte är tillgängligt. Vi kommer omedelbart att kontakta dig om detta händer. Om vi ​​måste avbryta en beställning och du har gjort någon betalning i förväg för produkter som inte har levererats till dig kommer vi att återbetala dessa belopp till dig.

Återlämnande av felaktiga varor

5.5 Vi är skyldiga att leverera produkter som överensstämmer med avtalet. Därför, om de levererade produkterna inte är av tillfredsställande kvalitet eller inte överensstämmer med beskrivningen eller någon av dessa villkor vid leveransen, kan du säga upp avtalet och få en full återbetalning (inklusive återbetalning av leveransavgifterna för att skicka artikeln till du och de kostnader som uppstått när du returnerar föremålet till oss) genom att returnera de felaktiga produkterna till oss på Dalagatan 36, 113 24, Stockholm inom 6 månader från inköpsdatumet. När du meddelar Tea & Garden om dina felaktiga varor, vänligen ange inköpsbevis (om ditt beställningsnummer är tillfredsställande).

5.6 Observera att vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit de felaktiga produkterna tillbaka eller om du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka de felaktiga produkterna, beroende på vad som är tidigast. Vi kommer då att ersätta dig inom 14 dagar efter den tidigare av dessa två händelser med samma betalningsmedel som användes för den första transaktionen, såvida du inte har kommit överens om något annat.
 
6 TILLGÄNGLIGHET

6.1 Produkter som visas på denna webbplats är en rättvisande representation av de faktiska villkoren, även om mindre detaljer kan variera.

6.2 Alla produkter som erbjuds är beroende på tillgänglighet. Vi kommer att sträva efter att identifiera ”out of stock” -produkter på vår webbplats - ibland kan stora eller täta beställningar innebära att vi får lager under handelsdagen.

8 RISK OCH TITEL

8.1 Produkterna riskerar från undertecknad leverans.

8.2 Ägandet av produkterna överförs endast till dig när vi får full betalning av alla förfallna belopp för produkterna, inklusive leveransavgifter.

9 PRIS OCH BETALNING

9.1 Priset för alla produkter kommer att anges på vår webbplats då och då, utom i fall av uppenbara fel.

9.2 Dessa priser inkluderar moms om tillämpligt men exkluderar leveranskostnader, som kommer att läggas till det totala förfallna beloppet enligt punkt 5.

9.3 Priserna kan ändras när som helst, men ändringar påverkar inte beställningar som vi redan har skickat ett bekräftelse på. Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att vissa av de produkter som listas på vår webbplats, trots våra bästa ansträngningar, är felaktiga priser. Vi kommer normalt att verifiera priser som en del av våra leveransförfaranden så att, om en produkts korrekta pris är lägre än vårt angivna pris, debiterar vi det lägre beloppet när vi skickar produkten till dig. Om en produkts korrekta pris är högre än det pris som anges på vår webbplats kommer vi normalt, efter eget gottfinnande, antingen att kontakta dig för instruktioner innan du skickar produkten, eller avvisar din beställning och meddelar dig om sådan avslag.

9.4 Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat ett leveransbekräftelse, om prisfelet är uppenbart och otänkbart och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felaktig prissättning.

9.5 Betalning för alla produkter måste ske via Paypal eller följande kredit- eller betalkort, Visa, Visa Electron, MasterCard, SWISH (kommer snart). Betalning kommer att ske vid beställningstillfället.

9.6 Du åtar dig att informationen du tillhandahåller oss för att föreslå beställning eller köp av varor är korrekt, att kredit- eller betalkortet du använder är ditt eget och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för de beställda varorna eller tjänsterna.

10 IMPORTPLIK

10.1 Om du beställer produkter från vår webbplats för leverans utanför Stockholm, kan de bli föremål för importavgifter och skatter som tas ut när leveransen når den angivna destinationen. Du ansvarar för betalningen av sådana importtullar och skatter. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och inte kan förutsäga deras belopp. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information innan du beställer.

10.2 Om importtullar och skatter förblir obetalda av dig, är vi inte skyldiga att kompensera för förluster till följd av förstörelse eller övergivande av din beställning.

10.3 Observera också att du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land där produkterna är avsedda. Vi är inte ansvariga för brott mot dig av sådana lagar.

11 SKRIFTLIGA KOMMUNIKATIONER

Tillämpliga lagar kräver att en del av informationen eller kommunikationen vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder vår webbplats accepterar du att kommunikationen med oss ​​huvudsakligen kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller ge dig information genom att publicera meddelanden på vår webbplats. För avtalsmässiga ändamål samtycker du till detta elektroniska kommunikationsmedel och du erkänner att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagkrav som sådan kommunikation ska vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

12 KLAGOR

Om du har några klagomål om vår tjänst eller produkt, skulle vi gärna vilja höra från dig. Skicka ett e-postmeddelande till oss på info@teagardenshop.se


14 VÅR RÄTT TILL VILLIGA VILLKOR OCH VILLKOR

14.1 Vi har rätt att ändra och ändra dessa villkor från tid till annan.

14.2 Du kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller vid tidpunkten för att du beställer produkter från oss, såvida inte någon ändring av dessa policyer eller dessa villkor krävs av lag eller myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för beställningar som tidigare lagts av dig), eller om vi meddelar dig om ändringen av dessa policyer eller dessa villkor innan vi skickar dig avsändningsbekräftelsen (i vilket fall har vi rätt att anta att du har accepterat ändringen till villkoren, såvida du inte meddelar oss det motsatta inom sju arbetsdagar efter att du mottagit dina produkter).

16 ALLMÄNT

16.1 Om det finns någon konflikt mellan dessa villkor och specifika villkor som visas på andra platser på vår webbplats, kommer den senare att gälla.

18 PRODUKTFOTOGRAFI

18.1 Produktbilder som visas på webbplatsen är endast för referensändamål och avspeglar kanske inte den verkliga storleken. form eller färg på produkten.
Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter antar vi att du förstår detta. Läs mer
Acceptera